• http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/4e3eb02d-b6fd-4fa8-8d41-16cbef522660.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/1c8438d7-2c7b-4c2c-92ea-d03277a230af.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/cf25f667-b877-409b-954e-e01b4d0ed6ca.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/37598931-6c61-416f-9085-ea75b85b8a4f.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/12f1b2fa-8e7a-4a85-8ad0-e554f4ef32d0.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/9cdd9ccd-f0dd-4369-8133-bce44af27b6d.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/83942664-16aa-4b74-888d-25d611c3d88a.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/4108c565-95c3-4572-a8d8-8d89abf7233d.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/550b8457-b134-445e-a962-4357b7083b46.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/4d48e344-eab0-4e75-b585-5c70ec4c708b.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/9dfab6f5-dd3c-486b-b934-5e513ec69c46.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/56c9180e-52ba-4d43-8951-64432a7706b3.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/fb5d9d58-c0d3-412d-8c38-7e1a55ecbafa.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/ec97ac05-f228-4f96-8ae1-2e69ab1858d2.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/8a5a17b9-a032-43c4-abb4-072966d03179.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/2f319ce4-a63b-4495-ac5d-34a70609afd1.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/187d6de3-6894-4dc8-8129-e889ae4ceda9.jpg
 • http://img.donvv.com/DonvvFiles/Goods/2018/3/8/259/73a8a81a-96f2-4bca-8014-58473371e8df.jpg
维融(weirong) JBYD-N86(B) 维融(weirong)N86(B)点钞机 银行专用小型全智能混点验钞机 USB升级(YX)
 
商品价格: 1544.00 /
赠送积分: 赠送0分
商品编号: 19736
推荐指数:
8
 • JBYD-N86(B)点钞机× 1、USB线 × 1、刷子× 1、电源线 ×1、说明书/保修卡 × 1、外显示器× 1
 • 立即购买 加入购物车
 • 支付方式:
 • 银行转账
 • 微信
 • 支付宝
 • 银联
主体
品牌 维融(weirong)
型号 JBYD-N86(B)
类型 点钞机/验钞机
规格
点钞速度 900张/分及以上
计数范围 1张(含)-999张(含)
清点功能 智能 混点合计 分版 计数
适用票面尺寸 长度:110-175mm,宽度:50-110mm
电源 220V-50HZ
功耗 ≤80w
尺寸 280*260*180mm
重量 7.5kg
显示屏
特性
特性 高端多功能 独立外显 USB升级

恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!

点击这里给我发消息